Regulamin sklepu

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.themes.pl umożliwia dokonywanie zakupów na całym świecie - zawierania umowy o dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.themes.pl jest prowadzony przez firmę:

SHODA

62 Mushroom Field Road,

Northampton, NN3 5AD, England


3. Adres do korespondencji:

e-mail:  themes [@] themes.pl  

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez wypełnienie wymaganych danych w formularzu zamówienia.

5. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych w formularzu zamówienia wraz z poprawnym adresem e-mail. Podanie błędnego adresu email uniemożliwi wysłanie produktu. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu Cookies oraz dostępu do internetu.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z dowolnego miejsca naświecie z dostępem do internetu. Zamówienia z opcją instalacji, lub indywidualnego dostosowania produktu dla klienta będą realizowane w terminie uzgodnionym z klientem.

9. Zamówienia produktów, które nie wymagają  konieczności dostosowywania dla klienta przez pracownika sklepu ( gotowe szablony oraz moduły ) realizowane są automatycznie. Po zrealizowaniu i zaakceptowaniu płatności klient sklepu otrzyma natychmiast wiadomość zwrotną email z odnośnikiem do pobrania produktu.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia spowodowanych pracami serwisowymi lub innymi zdarzeniami niezależnymi, istnieje możliwość wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji Administracja sklepu zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane  w formularzu ( np. nieistniejący e-mail, ) mogą zostać nie rozpatrywane.

12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę w uzasadnionych przypadkach lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

13. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

14. Firma SHODA wystawia fakturę na zakupione produkty.  Faktury są wysyłane pocztą email w formie elektronicznej PDF.  Firma SHODA nie jest płatnikiem vat. 

15. Płatność w sklepie może być dokonywana za pośrednictwem platformy paypal lub przelewem bankowym.

16. Moduły , szablony, i inne produkty są sprzedawane z licencją na jedną domenę internetową jeśli potrzebujesz więcej kup następną sztukę lub skontakuj się z pracownikiem sklepu. 

17. Produkty kupione w sklepie internetowym themes.pl nie mogą być powielane, odsprzedawane oraz rozpowszechniane innym osobom.

18. Bezpłatne produkty i materiały reklamowenie  nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

19. Sklep themes.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji wysłanej przez Zamawiającego. Reklamacje powinny być składane na adres email: info@themes.pl w tytule:REKLAMACJA - numer zamówienia.

20. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis rodzaju niezgodności, datę oraz nr zamówienia, datę wystąpienia wady oraz  wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem. 

21. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.

22. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe  Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Kupującego konto.

23. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

24.  Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie, chyba że wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie na odstąpienie od umowy i przyjął do wiadomości, że w związku z tym utraci prawo do odstąpienia od umowy.

25. Dane osobowe Użytkownika sklepu themes.pl podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego  oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

26. Korzystając ze sklepu internetowego zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach wykonywania umowy pomiędzy nim, a sklepem themes.pl , wystawienia faktury zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

27. Właściciel sklepu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

28. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

29. Właściciel sklepu ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku nowy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od umieszczenia jego treści w sklepie themes.pl.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

W przypadku wszelkich wątpliwości pierwszeństwo mają przepisy kodeksu cywilnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.